aug 062019
 
Tillståndshavare: Per Johan Persson
Personbefodran:
  Lastbefodran: 1935-10-24
Ektorpet - Nysätra kyrka -Hammarby - Nysätra kyrka - Ryda - 
Nysätra kyrka - Jädra - Enköping
Huvudsakligen transport av mjölk
dec 132018
 
Registration number: LGT 189
            Chassis: Scania CR112
 Chassis number/VIN: 1803229

2017-02-11
Scania CR112dec 072018
 

2014-04-26
Karl Säfström 1895-09-02 – 1978-05-19
Vivi Säfström 1905-11-15 – 1976-01-21

Karl Ludvig Säfström
byggnadsarbetare
född: 1895-09-02 Biskopskulla, Uppsala län
 död: 1978-05-19 Snygghem, Marma 9:1, Alunda, Uppsala län

vigsel 1924-07-26

Vivi Frideborg Säfström född Morin
född: 1905-11-15 Ekeby, Uppsala län
 död: 1976-01-21 Snygghem, Marma 9:1, Alunda, Uppsala län