aug 062019
 
Tillståndshavare: Per Johan Persson
Personbefodran:
  Lastbefodran: 1935-10-24
Ektorpet - Nysätra kyrka -Hammarby - Nysätra kyrka - Ryda - 
Nysätra kyrka - Jädra - Enköping
Huvudsakligen transport av mjölk
dec 132018
 
Registration number: LGT 189
            Chassis: Scania CR112
 Chassis number/VIN: 1803229

2017-02-11
Scania CR112