Västerfärnebo Biltrafikförening u.p.a., Västerfärnebo

Trafiken påbörjades av nuvarade ägaren 1921

 

Styrelsen 1938
Alfred Gustafsson ordförande i trafikföretagets styrelse