Uppsala – Lövsta Bruk 1930-11-25

Tillståndshavare: Hallberg & Löfströms Omnibustrafik
                  Lövstabruk, Österlövsta
Uppsala 
Gamla Uppsala 
Bron över Fyrisån vid Ekeby 
Lena kyrka 
Trollbo 
Salsta 
Andersby 
Österbybruk 
Älglösa 
Gräsbo station sockengränsen norr om Sonbo 
Gåvastbo 
Lövstabruk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *