Uppsala – Lövsta Bruk 1930-11-25

Tillståndshavare: Hallberg & Löfströms Omnibustrafik
                  Lövstabruk, Österlövsta
Uppsala 
Gamla Uppsala 
Bron över Fyrisån vid Ekeby 
Lena kyrka 
Trollbo 
Salsta 
Andersby 
Österbybruk 
Älglösa 
Gräsbo station sockengränsen norr om Sonbo 
Gåvastbo 
Lövstabruk