1931-12-28 Örke – Uppsala

 

Tillståndshavare: 
Trafikföreningen Brunnby-Uppsala u.p.a, Långåker

Personbefodran: 1931-12-28
 Lastbefodran: 1939-01-14

Linje:
Örke
Skuttungeby
Bälinge kyrka
Forkarby
Uppsala

Turlista och taxa fastställd: 
1931-12-28 Örke - Uppsala 
      måndag, tisdag, onsdag, fredag, 1 tur
      lördag och dag före helgdag, 3 turer
      söndag och helgdag, 2 turer