Jul 081927
 
  Tillstånd den: 1927-07-08
 Återkallad den: 1927-09-10

Tillståndshavare: Stockholm-Rimbo Järnvägs AB

Turlista och taxa fastställd: 1927-07-08

Linje:
Vägen från 
Väskinge
Söder Fornbro
Dyvlinge
Golvsta
Foghammar
Alunda
Stavby
Rasbo kyrka
Vaksala kyrka
Uppsala