Södermanlands län linjesträckning

13 Eskilstuna -Örsta - Ärla kyrka - Mosstorp - Bäckåsen - Malmköping
   Trafik AB Stjärnlinjerna, Eskilstuna
   Trafiktillstånd: 1937-08-31
        Återkallat: 1969-04-21