Alunda kyrkogård 0430

2014-04-26
Karl Säfström 1895-09-02 – 1978-05-19
Vivi Säfström 1905-11-15 – 1976-01-21
Karl Ludvig Säfström
byggnadsarbetare
född: 1895-09-02 Biskopskulla, Uppsala län
 död: 1978-05-19 Snygghem, Marma 9:1, Alunda, Uppsala län

vigsel 1924-07-26

Vivi Frideborg Säfström född Morin
född: 1905-11-15 Ekeby, Uppsala län
 död: 1976-01-21 Snygghem, Marma 9:1, Alunda, Uppsala län

Uppsala – Lövsta Bruk 1930-11-25

Tillståndshavare: Hallberg & Löfströms Omnibustrafik
                  Lövstabruk, Österlövsta
Uppsala 
Gamla Uppsala 
Bron över Fyrisån vid Ekeby 
Lena kyrka 
Trollbo 
Salsta 
Andersby 
Österbybruk 
Älglösa 
Gräsbo station sockengränsen norr om Sonbo 
Gåvastbo 
Lövstabruk