1938-12-09 Stora Torget – Vikingagatan

Personbefodran: 1938-12-09
  Lastbefodran:
    Återkallat: 
Linje: Svartbäckslinjen 
Stora Torget
Vaksalagatan 
Storgatan  
Järnbrogatan (nuvarande S:t Olofsgatan)
Väderkvarnsgatan

Turlista och taxa fastställd:
1938-12-09
1939-09-05
1939-09-09
Tillståndshavare:
Upsala Spårvägs AB
Uppsala

1929-02-18 Tierps Köping – Söderfors

Personbefodran: 1929-02-18
  Lastbefodran:
    Återkallat: 1929-12-27
Linje: 
Tierps Köping
Tierps kyrka 
Halls 
Pilbo 
Söderfors
Turlista och taxa fastställd:
1929-02-18 vardagar 2 turer
1929-06-04 vardagar 3 turer
1929-08-30 viss ändring i turlistan
Tillståndshavare:
Tierps Köpings Trafikförening u.p.a. 
Tierps Köping

Alunda kyrkogård 0430

2014-04-26
Karl Säfström 1895-09-02 – 1978-05-19
Vivi Säfström 1905-11-15 – 1976-01-21
Karl Ludvig Säfström
byggnadsarbetare
född: 1895-09-02 Biskopskulla, Uppsala län
 död: 1978-05-19 Snygghem, Marma 9:1, Alunda, Uppsala län

vigsel 1924-07-26

Vivi Frideborg Säfström född Morin
född: 1905-11-15 Ekeby, Uppsala län
 död: 1976-01-21 Snygghem, Marma 9:1, Alunda, Uppsala län