Oskar A. Janssons Omnibustrafik, Sund

Mjölktransport – Oskar Janssons buss med mjölkkannor på släpet, hamnen i Öregrund, Uppland.
Linjer: Öregrund - Sund - Älvsnäs
        Öregrund - Färgärde - Tuskö - Älvsnäs

Trafiken påbörjades 1927 av Oskar A. Jansson, även turist- och åkerirörelse.