GJ Gotlands Järnvägar AB, Visby

Trafiken påbörjades 1926, gällande trafiktillstånd meddelat samma år.
Norström, Torsten Trafikchef