Uppsala län, Österlövsta, Enbo

Personbefodran: 1930-09-26
     Lastbefodran:

   ÅTERKALLAT: 1936-03-20

Vavd – Hjälmunge – Enbo – Fagerviken – Skärplinge – Karlholm – Älvkarleö

Tillståndshavare: Eriksson, Olof Martin Gottfrid 19011215 Attmar