Tillstånd: 1941-01-11
Tillstånd återkallat: 1976-11-04

    Tillståndshavare: Västerfärnebo Biltrafikförening u.p.a., Västerfärnebo

Linjens sträckning:
Västerfärnebo kyrka
Salbohed
Fläckebo kyrka
Östringby
Harakers kyrka
Skultuna
Västerås
(1945-11-01 beslut angående linjesträckningen inom Västerås stad)

>> Befodran av personer och paketgods <<

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *