Nov 291924
 
  Tillstånd den: 1924-11-29
 Återkallad den: 

Tillståndshavare: Spjuts Omnibustrafik 
Gustaf Justinus Spjut, 1895-11-11 Tierp

Turlista och taxa fastställd: 1924-11-29

Linje:
Vägen från 
Tierps kyrka
Gryttjom
Månkarbo
Dalboda
Björklinge kyrka
Uppsala