Aug 051924
 
  Tillstånd den: 1924-08-05
 Återkallad den: 

Tillståndshavare: Borgs Omnibustrafik, Bålsta (Hilma Kristina Borg, Hjälstaby)

Turlista och taxa fastställd: 
1924-08-05
1927-08-29

Linje:
Vägen från 
Kulla kyrka 
Bälsunda 
Hjälstaby 
Hårby 
Husby-Sjutolfts kyrka 
Litslena kyrka
Enköping